Ο νεκρός που υπέστη καύση

Ο νεκρός που υπέστη καύση

20 01 2015

Τα μόλις 9 τμήματα οστών του 5ου ατόμου έχουν υποστεί την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας, μετά από πλήρη καύση.

Το σχόλιό σου