Το Βρέφος

Το Βρέφος

20 01 2015

Ο προσδιορισμός του φύλου στο νεογνό άτομο δεν κρίνεται δυνατός καθώς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά διάκρισης φύλου στα οστά των νεογνών δεν είναι σαφή.

Το σχόλιό σου