Αποτελέσματα της ηλεκτρικής τομογραφίας: πιθανές νέες αρχαίες κατασκευές

Αποτελέσματα της ηλεκτρικής τομογραφίας: πιθανές νέες αρχαίες κατασκευές

14 01 2015

Το διάγραμμα δείχνει με κόκκινο χρώμα, το σημείο όπου οι επιστήμονες εντόπισαν μια νέα πιθανή αρχαία κατασκευή. Το σημείο βρίσκεται μόλις στα 10 μέτρα περίπου, μακριά από τον Τάφο.

Το σχόλιό σου