Η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας αποκαλύπτει νέα σημεία ενδιαφέροντος

Η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας αποκαλύπτει νέα σημεία ενδιαφέροντος

06 01 2015

Τέσσερα νέα σημεία ενδιαφέροντος δείχνει η έρευνα που διενεργείται στο Λόφο Καστά. Τα σημεία αυτά φαίνονται στο διάγραμμα ως p1, p2, p3, p4. Η μαύρη διακεκομμένη γραμμή, στην κάτω αριστερή γωνία του διαγράμματος, δείχνει τους 3 Θαλάμους του Τάφου.

Η εικόνα κάτω από το διάγραμμα, δείχνει την επιφάνεια ακριβώς πάνω από τη θόλο του Τάφου. Η λευκή γραμμή δείχνει το σημείο που σταματά η τεχνητή επιχωμάτωση. Η επιφάνεια μετά την γραμμή, ανήκει στο φυσικό έδαφος του λόφου, ενώ το χώμα που υπάρχει πριν από τη γραμμή προστέθηκε για την κατασκευή του τάφου.

Το σχόλιό σου