Το μυστήριο του κενού στον ενδιάμεσο (διαφραγματικό) τοίχο

Το μυστήριο του κενού στον ενδιάμεσο (διαφραγματικό) τοίχο

03 09 2014

Νέες φωτογραφίες από τον Τάφο και το μυστήριο του κενού στον ενδιάμεσο (διαφραγματικό) τοίχο. Το Υπουργείο τονίζει πως τα κομμάτια που λείπουν θα μπορούσε να μην είχαν καν υπάρξει, καθώς η απουσία τους μπορεί να εξυπηρετούσε την διαδικασία σφράγισης του Τάφου.

Διαβάστε περισσότερα και δείτε τις νέες φωτογραφίες: http://www.theamphipolistomb.com/gate

Το σχόλιό σου