Η ανάλυση των καταλοίπων του σκελετού

Η ανάλυση των καταλοίπων του σκελετού

06 01 2015

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η ανάλυση των οστών θα παρέχει
αποτελέσματα μέσα στον Ιανουάριο του 2015. Τα αποτελέσματα θα φανερώσουν την ηλικία, το φύλο και το ανάστημα του νεκρού, που βρέθηκε στον 3ο Θάλαμο.

Η ανάλυση του υλικού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει την μελέτη τριακοσίων περίπου σκελετών από την ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης, με χρονολόγηση από το 1000 π.Χ έως το 200 π.Χ.

Το σχόλιό σου