Μόλις ανακαλύφθηκαν: Τμήματα των φτερών των δύο Σφιγγών

Μόλις ανακαλύφθηκαν: Τμήματα των φτερών των δύο Σφιγγών

28 10 2014

Δείτε τα μέρη των φτερών και μια προσπάθεια αποκατάστασης των Σφιγγών με σχετική αναπαράσταση

Το σχόλιό σου