Μια 4η αίθουσα είναι πιθανή - Βρέθηκε νέο θύρωμα

Μια 4η αίθουσα είναι πιθανή - Βρέθηκε νέο θύρωμα

24 09 2014

Ένα νέο μαρμάρινο θύρωμα εντοπίστηκε σήμερα. Το μήκος του ανοίγματος είναι 0,96 μ. και ανακαλύφθηκε έπειτα από δειγματοληπτικούς ελέγχους στον βόρειο τοίχο του 3ου θαλάμου.

Δείτε το ανανεωμένο διαδραστικό σχέδιο του Τάφου

Το σχόλιό σου